Havlandet

Landbasert oppdrett av marine arter

Hvem er vi?

Landbasert oppdrett av torsk, laks og berggylt

Havlandet holder til på Norges største forsyningsbase, Fjord Base i Florø. Her har vi, siden tidlig 2000-tall drevet landbasert oppdrett av torsk. Vi ga aldri opp, og nå har vi 8. generasjon i karene. Denne torsken bruker 18 måneder på å bli 4 kg. Den første generasjonen brukte fire år.

I 2014 utvidet vi fiskesortene og begynte med lusespiseren berggylt, og oktober 2021 produserte vi, som 2. aktør i Norge laks på RAS teknologi med overveldende gode resultat. Kontinuerlig arbeid og innovasjonsevne alle disse årene har gjort at vi nå besitter unik kompetanse som vi tar med oss videre inn i våre ambisiøse fremtidsplaner.

På torskesiden ser vi nå et skifte ettersom markedet for torsk rører på seg samtidig som vi nå har sterkere kompetanse enn noen gang. Vi kan nå tilby en bærekraftig produksjon av torsk med minimalt avtrykk på miljøet. Med økende befolkning i verden er vi overbevist om at vi må se til fisk som næring om vi skal få en bærekraftig utvikling.

– Halvard Hovland, daglig leder Havlandet Marin Yngel

Troen på oppdrettstorsken har gitt oss Norges eneste avlsystem på torsk

Oppdrett på land er prosessindustri, og vi vil ha kontroll over absolutt alle miljøparameter i produksjonen. Med vår sterke kompetanse og troen på oppdrettstorsken, tar vi ansvar for miljøet gjennom en bærekraftig og human produksjon. Vi har minimal innvirkning på miljøet og går ikke på bekostning av villfisk. Landbasert oppdrett gjør det også mulig for oss å utnytte eksisterende industrikunnskap, teknologi og areal.

For fremtiden, om oljerelatert aktivitet på sikt avtar, vil vi lettere kunne opprettholde lokal aktivitet ved å nytte både ressurser, kompetanse, areal med mer til oppdrett på land. Etterspørselen etter bærekraftig, sunn og god mat vil aldri avta, og hver dag er vi med på å realisere en grønnere hverdag.

torsk, laks, landbasert oppdrett, havlandet, havlandet havbruk, fishfarming

Bærekraftig produksjon gir den gladeste og grønneste fisken. Vi har stort fokus på fiskehelse, sporbarhet og miljø. Produksjonen vår går ikke på bekostning av ville bestander og vi har full kontroll på utslipp.

Samtidig har vi aldri hatt sykdom, og fiskene våre vokser og spiser som bare det.

Berggylt

I 2014 ble vi engasjert av en gruppe lakseoppdrettere for å starte oppdrett av rensefisk, av arten berggylt. Produksjonen er på flere områder lik produksjon av torsk, og vi hadde derfor kompetanse til å starte oppdrett av denne arten. Klikk her for å lese mer om vår berggylt produksjon.

Torsk

8. generasjon av torsk er nå i produksjon hos oss. Disse vokser fortere, spiser mer og trives bedre enn noen gang. Vi avler opp kvalitetsfisk på 25 kilo uten trøbbel. Klikk her for å lese mer om vår verdensledende torskeproduksjon.

havlandet, havlandet marin yngel, torsk, berggylte, landbasert oppdrett, fishfarming

Laks

Havlandet har som 2. aktør i Norge produsert slakteklar laks på RAS-teknologi. Etter to produksjoner er ikke resultatene til å ta feil av. Fisken har vokst svært godt, driften gir god fiskehelse, fargen er veldig fin og vi fikk en god superior andel. Klikk her for å lese mer om hvordan det gikk med laksen.

Opprett, landbasert, fishfarming, cod, ballan wrasse, berggylte, rensefisk, havlandet, torsk, laks, fish

Store fremtidsplaner

Settefiskanlegg torsk

Vi planlegger et anlegg for settefisk av torsk, med 12 millioner
fisk/ 1200 tonn i året. RAS konsensjonen er på plass.

Matfiskanlegg torsk

Vi har ambisjoner om et matfiskanlegg av torsk,
med 10.000 – 20.000 tonn matfisk i året.

Hvem er vi?

Landbasert oppdrett av torsk, laks og berggylt

Havlandet holder til på Norges største forsyningsbase, Fjord Base i Florø. Her har vi, siden tidlig 2000-tall drevet landbasert oppdrett av torsk. Vi ga aldri opp, og nå har vi 7. generasjon i karene. Denne torsken bruker 18 måneder på å bli 4 kg. Den første generasjonen brukte fire år.

I 2014 utvidet vi fiskesortene og begynte med lusespiseren berggylt, og oktober 2021 produserte vi, som 2. aktør i Norge laks på RAS teknologi med overveldende gode resultat. Kontinuerlig arbeid og innovasjonsevne alle disse årene har gjort at vi nå besitter unik kompetanse som vi tar med oss videre inn i våre ambisiøse fremtidsplaner.

På torskesiden ser vi nå et skifte ettersom markedet for torsk rører på seg samtidig som vi nå har sterkere kompetanse enn noen gang. Vi kan nå tilby en bærekraftig produksjon av torsk med minimalt avtrykk på miljøet. Med økende befolkning i verden er vi overbevist om at vi må se til fisk som næring om vi skal få en bærekraftig utvikling.

– Halvard Hovland, daglig leder Havlandet Marin Yngel

Troen på oppdrettstorsken har gitt oss Norges eneste avlsystem på torsk

Oppdrett på land er prosessindustri, og vi vil ha kontroll over absolutt alle miljøparameter i produksjonen. Med vår sterke kompetanse og troen på oppdrettstorsken, tar vi ansvar for miljøet gjennom en bærekraftig og human produksjon. Vi har minimal innvirkning på miljøet og går ikke på bekostning av villfisk. Landbasert oppdrett gjør det også mulig for oss å utnytte eksisterende industrikunnskap, teknologi og areal.

For fremtiden, om oljerelatert aktivitet på sikt avtar, vil vi lettere kunne opprettholde lokal aktivitet ved å nytte både ressurser, kompetanse, areal med mer til oppdrett på land. Etterspørselen etter bærekraftig, sunn og god mat vil aldri avta, og hver dag er vi med på å realisere en grønnere hverdag.

torsk, laks, landbasert oppdrett, havlandet, havlandet havbruk, fishfarming

Bærekraftig produksjon gir den gladeste og grønneste fisken. Vi har stort fokus på fiskehelse, sporbarhet og miljø. Produksjonen vår går ikke på bekostning av ville bestander og vi har full kontroll på utslipp.

Samtidig har vi aldri hatt sykdom, og fiskene våre vokser og spiser som bare det.

Berggylt

I 2014 ble vi engasjert av en gruppe lakseoppdrettere for å starte oppdrett av rensefisk, av arten berggylt. Produksjonen er på flere områder lik produksjon av torsk, og vi hadde derfor kompetanse til å starte oppdrett av denne arten. Klikk her for å lese mer om vår berggylt produksjon.

Torsk

7. generasjon av torsk er nå i produksjon hos oss. Disse vokser fortere, spiser mer og trives bedre enn noen gang. Vi avler opp kvalitetsfisk på 25 kilo uten trøbbel. Klikk her for å lese mer om vår verdensledende torskeproduksjon.

havlandet, havlandet marin yngel, torsk, berggylte, landbasert oppdrett, fishfarming

Laks

Havlandet har som 2. aktør i Norge produsert slakteklar laks på RAS-teknologi. Etter to produksjoner er ikke resultatene til å ta feil av. Fisken har vokst svært godt, driften gir god fiskehelse, fargen er veldig fin og vi fikk en god superior andel. Klikk her for å lese mer om hvordan det gikk med laksen.

Opprett, landbasert, fishfarming, cod, ballan wrasse, berggylte, rensefisk, havlandet, torsk, laks, fish

Store fremtidsplaner

Settefiskanlegg torsk

Vi planlegger et anlegg for settefisk av torsk, med 12 millioner fisk/ 1200 tonn i året. RAS konsensjonen er på plass.

Matfiskanlegg torsk

Vi har ambisjoner om et matfiskanlegg av torsk, med 10.000 – 20.000 tonn matfisk i året.

Matfiskanlegg laks

Vi arbeider også for å få til et fullskala anlegg for laks. Her vil det bli produksjon av 10.000 tonn matfisk i året.