Landbasert produksjon av berggylt

Landbasert produksjon av berggylt

Biologisk avlusning

I 2014 ble vi i Havlandet Marin Yngel engasjert av en gruppe lakseoppdrettere for å starte oppdrett av rensefisk, av arten berggylt (labrus bergylta). Fra første produksjon ble det avsatt rekrutter til fremtidig avl. Berggylt er vurdert å være en effektiv rensefisk for avlusing av laks.

Produksjon av oppdrettet berggylt er på flere områder lik produksjon av torsk, og vi hadde derfor kompetanse til å starte oppdrett av denne arten. Berggylt er en krevende oppdrettsart, og det er lite etablert kunnskap om storskala produksjon.

I 2022 levererte vi 3 millioner berggylt.

Havlandet, berggylt, landbasert oppdrett, fishfarming, landbased, cod, salmon, fisk, torsk

Stor tro på oppdrettet Berggylte

Her i Havlandet har vi troen på en oppdrettet berggylte. Denne fisken har et godt immunsystem og er tilpasset høye og varierende temperaturer. I Havlandet arbeider vi systematisk, og sammen med andre i bransjen jobber vi på samme måte for å tilpasse berggylten til oppdrett også.

Vi ser hele tiden positiv utvikling. I tillegg er det dokumentert at oppdrettet berggylte har minst utfordringer knyttet til sykdom i merd, og at dette er den beste lusespiseren der man ikke kommer for langt mot nord. Men, det er viktig for oss å presisere at man må skille på de ulike artene innen rensefisk.

Opprett, landbasert, fishfarming, cod, ballan wrasse, berggylte, rensefisk, havlandet, torsk, laks
Havlandet, berggylt, landbasert oppdrett, fishfarming, landbased, cod, salmon, fisk, torsk

Stor tro på oppdrettet Berggylte

Her i Havlandet har vi troen på en oppdrettet berggylte. Denne fisken har et godt immunsystem og er tilpasset høye og varierende temperaturer. I Havlandet arbeider vi systematisk, og sammen med andre i bransjen jobber vi på samme måte for å tilpasse berggylten til oppdrett også.

Vi ser hele tiden positiv utvikling. I tillegg er det dokumentert at oppdrettet berggylte har minst utfordringer knyttet til sykdom i merd, og at dette er den beste lusespiseren der man ikke kommer for langt mot nord. Men, det er viktig for oss å presisere at man må skille på de ulike artene innen rensefisk.

Opprett, landbasert, fishfarming, cod, ballan wrasse, berggylte, rensefisk, havlandet, torsk, laks