Havlandet torsk

Havlandet torsk

Vår produksjon av torsk

Hos Havlandet Marin Yngel har vi siden 2002 produsert yngel og settefisk av torsk (Gadus Morhua), fra anlegg lokalisert på Fjord Base i Florø. Anlegget er basert på gjennomstrømning, med omfattende vannbehandling av inntaksvannet.

I 2003 etablerte vi vårt eget avls-program, Havlandet stammen. Vi produserer nå 8. generasjon egg fra stammen, og yngelprotokoller og genetikk er kontinuerlig utviklet siden starten. Dette gir oss grunnlaget for vår utvikling.

torsk, laks, landbasert oppdrett, havlandet, havlandet havbruk, fishfarming

Vi avler opp fisk på 25 kilo uten trøbbel. Vi mener torsk kan fungere på land. Vi har gjort dette i over 20 år gjennom avlsprogrammet, og har ikke hatt sykdom, uønsket kjønnsmodning eller noen av de vanlige problemene vi kan møte hos andre arter.

– Halvard Hovland, daglig leder Havlandet

Produksjon av dyreplankton og stamfiskfôr er også områder hvor vi har arbeidet kontinuerlig alle disse årene for å forbedre overlevelse og kvalitet hos oppdrettstorsken. I starten brukte vi 4 år på å fôre opp en torsk som ble 3 kilo, men nå bruker vi under 2 år på å få frem en torsk på 4 kilo.

Utviklingen gjør at vi trenger mindre plass og mindre fôr for å produsere samme mengde torsk som før. Det medfører derfor en reduksjon i kostnader. Etter mange års utvikling er det nå høy overlevelse og kvalitet på torskeyngelen.

torsk, berggylte, laks, oppdrett, landbasert oppdrett

Nytt yngelanlegg i vest

Havlandet Norcod har bygget verdens største yngelanlegg for torsk på Gaddholmen. Anlegget kan forsyne hele norskekysten med torskeyngel på 2 gram av den beste kvalitet. Første produksjon kom i gang 15. august 2022, og i januar 2023 er 7,7 millioner yngel levert fra anlegget.

laks, torsk, landbasert oppdrett

Rotatorier, alger og artemia

Rotatorier

Rotatoriene våre klekker vi fra hvileegg som vi kjøper fra leverandører ulike steder, og fôrer de opp på egenproduserte alger. Vi har produsert rotatorier på resirkulering, batch og gjennomstrømning. Som fôr har vi benyttet egen algeproduksjon, gjær eller innkjøpte alger. Vi har levert rotatorier til Sintef, HI, Nofima samt en rekke oppdrettere i Norge.

 

Mikroalger

Havlandet Marin Yngel har siden 2001 produsert mikroalger i kontinuerlige kulturer. De blir produsert i veksthus med 35 kW ekstra belysning. Algene produseres i poser på 1000 liter, inntil 60 stk. Kulturene har gjennomstrømning på 20 – 30 % per døgn avhengig av lysmengde.

Algene transporteres til forbrukerne i rørnett som stimes ukentlig. Vi har erfaring med produksjon av isochrysis, tetraselmis, pavlova, rhodomonas og nannochloropsis.

Artemia

Vi produserer artemia til både Berggylt og torsk. Artemiaen produseres etter standard retningslinjer for dette krepsdyret, ved bruk av magnetiske cyster. Avdelingens kapasitet er ca 12 kg cyster per dag, med andre ord vel 2 mrd. artemia daglig. Ferdig anriket artemia skylles i 10 minutt i ferskvann for å redusere den bakterielle belastningen.

torsk, laks, landbasert oppdrett, havlandet, havlandet havbruk, fishfarming

Vi avler opp fisk på 25 kilo uten trøbbel. Vi mener torsk kan fungere på land. Vi har gjort dette i over 20 år gjennom avlsprogrammet, og har ikke hatt sykdom, uønsket kjønnsmodning eller noen av de vanlige problemene vi kan møte hos andre arter.

– Halvard Hovland, daglig leder Havlandet

Produksjon av dyreplankton og stamfiskfôr er også områder hvor vi har arbeidet kontinuerlig alle disse årene for å forbedre overlevelse og kvalitet hos oppdrettstorsken. I starten brukte vi 4 år på å fôre opp en torsk som ble 3 kilo, men nå bruker vi under 2 år på å få frem en torsk på 4 kilo.

Utviklingen gjør at vi trenger mindre plass og mindre fôr for å produsere samme mengde torsk som før. Det medfører derfor en reduksjon i kostnader. Etter mange års utvikling er det nå høy overlevelse og kvalitet på torskeyngelen.

torsk, berggylte, laks, oppdrett, landbasert oppdrett

Nytt yngelanlegg i vest

Havlandet Norcod har bygget verdens største yngelanlegg for torsk på Gaddholmen. Anlegget kan forsyne hele norskekysten med torskeyngel på 2 gram av den beste kvalitet. Første produksjon kom i gang 15. august 2022, og i januar 2023 er 7,7 millioner yngel levert fra anlegget.

laks, torsk, landbasert oppdrett

Rotatorier, alger og artemia

Rotatorier

Rotatoriene våre klekker vi fra hvileegg som vi kjøper fra leverandører ulike steder, og fôrer de opp på egenproduserte alger. Vi har produsert rotatorier på resirkulering, batch og gjennomstrømning. Som fôr har vi benyttet egen algeproduksjon, gjær eller innkjøpte alger. Vi har levert rotatorier til Sintef, HI, Nofima samt en rekke oppdrettere i Norge.

 

Mikroalger

Havlandet Marin Yngel har siden 2001 produsert mikroalger i kontinuerlige kulturer. De blir produsert i veksthus med 35 kW ekstra belysning. Algene produseres i poser på 1000 liter, inntil 60 stk. Kulturene har gjennomstrømning på 20 – 30 % per døgn avhengig av lysmengde.

Algene transporteres til forbrukerne i rørnett som stimes ukentlig. Vi har erfaring med produksjon av isochrysis, tetraselmis, pavlova, rhodomonas og nannochloropsis.

Artemia

Vi produserer artemia til både Berggylt og torsk. Artemiaen produseres etter standard retningslinjer for dette krepsdyret, ved bruk av magnetiske cyster. Avdelingens kapasitet er ca 12 kg cyster per dag, med andre ord vel 2 mrd. artemia daglig. Ferdig anriket artemia skylles i 10 minutt i ferskvann for å redusere den bakterielle belastningen.