Kontakt oss her

Administrasjon

Halvard Hovland

Daglig leder, Havlandet Marin Yngel
E-post: halvard.hovland@havland.no

Geir Johannessen

Daglig leder, Havlandet RAS Pilot
E-post: geir.johannessen@havland.no

Beate Grønnevik

Konst. vise adm. direktør, Havlandet
E-post: beate.gronnevik@havland.no

Kent Arne Hopland

Produksjonsleder, Havlandet Marin Yngel
E-post: kent.arne.hopland@havland.no

Fredrik Grahl-Jacobsen

Driftsleder, Havlandet RAS Pilot
E-post: fredrik.grahl-jacobsen@havland.no

Bjørn Lillelien

Havlandet Havbruk
E-post: bjorn.lillelien@havland.no

Generell kontaktinformasjon

BESØKSADRESSE

Berggylt: Botnaneset 40, 6900 Florø
Torsk: Gaddholmen, 6900 Florø

POSTADRESSE

Havlandet Marin Yngel, postboks 283, 6901 Florø
Faktura: regnskap@havland.no

TELEFON

Resepsjon: 577 51 800

Varelevering Gaddholmen: 67 22 80 76
Daglig leder, Halvard: 977 20 086

Følg oss her!