Landbasert oppdrett av laks

To vellykkede produksjoner av landbasert laks


Overveldende gode resultat i Havlandet RAS Pilot
På knappe 8 måneder har laksen vokst fra 330 gram til snittvekt på 4,1 kg. Veksten har overrasket både fôrprodusent og veterinær, og resultatet er uten utfordringer med kjønnsmodning og svært lav dødelighet. Den har blitt en overlegen norsk laks.

Takk til Innovasjon Norge
Vi fikk bevilget 15 millioner kroner av Innovasjon Norge i 2018, og disse pengene har hatt avgjørende betydning for at prosjektet vårt har lykkes.

God helse og velferd
Laksen er produsert med RAS-teknologi, under konstante og optimale vann- og temperaturforhold. Som ventet med denne produksjonsmetoden har vi ikke hatt lus eller sykdom, og vi har unngått både håndtering og behandling av laksen. En laks skjermet for slike plager kan bruke all sin energi på å vokse, noe som er av uvurderlig betydning for fiskens helse og velferd.

torsk, laks, landbasert oppdrett, havlandet, havlandet havbruk, fishfarming

Norges mest bærekraftige oppdrettslaks?
Havlandet har høyt fokus på sporbarhet, miljø og bærekraft og har med denne produksjonsmetoden full kontroll på utslipp. Alt slam blir filtrert ut og tørket. Produksjonen forhindrer rømming, og har dermed ikke negativ innvirkning på ville bestander.

I tillegg muliggjør anlegget maks fôrutnyttelse basert på laksens appetitt. Ved å studere brukt vann før filtrering ser en på mengde fôrrester i vannet om en fôrer for mye eller for lite. Fôrrester tyder på for mye høy fôring, mens fravær av fôrrester indikerer for lav foring. Nøyaktig og korrekt mengde fôr er viktig for biologien, økonomien og for miljøet.

Nybegynnerflaks? Langt derifra
Havlandet har en unik kompetanse på fisk og hele 20 års erfaring med landbasert oppdrett. Evnen til å lese og analysere fiskens biologiske data, se trender og tidlig gjøre de riktige justeringer for å styre utviklingen er ikke en evne som opparbeides over natten.

INC Gruppen er en industriklynge med en rekke bedrifter med bred kompetanse innen både vannbehandling, rør, elektro, mekanikk, logistikk med mer. Tilgang på erfarne folk med evne til å se både utfordringer og løsninger har vært helt avgjørende for suksessen. Å drifte et RAS-anlegg krever både teknisk og biologisk forståelse og innsikt.

Gode resultat har også stor sammenheng med tett og god oppfølging og samarbeid med fôrleverandør (Cargill) og veterinær (Akvavet). Det er gjort tilpasninger og skreddersøm av fôr og vannkvalitet underveis for å optimalisere produksjonen og laksens potensiale.

Hos oss er god fiskehelse
førsteprioritet i alt vi gjør!

Driftsleder i RAS anlegget,
Fredrik Grahl-Jacobsen.

Vi er umåtelig stolt over hvordan vil har lyktes med Havlandet sin laksepilot.
Målet med prosjektet var å tilegne oss kunnskap om både laks og RAS teknologi,
bygge erfaringer og dokumentere at vi kan innfri både biologiske og kommersielle
forutsetninger. Den første produksjonen har gitt oss et solid læringsutbytte og en
fullstendig prosessforståelse av å drifte et RAS-anlegg.

– Daglig leder Havlandet RAS Pilot, Geir Johannessen

Landbasert oppdrett av laks

To vellykkede produksjoner av landbasert laks


Overveldende gode resultat i Havlandet RAS Pilot
På knappe 8 måneder har laksen vokst fra 330 gram til snittvekt på 4,1 kg. Veksten har overrasket både fôrprodusent og veterinær, og resultatet er uten utfordringer med kjønnsmodning og svært lav dødelighet. Den har blitt en overlegen norsk laks.

 

Takk til Innovasjon Norge
Vi fikk bevilget 15 millioner kroner av Innovasjon Norge i 2018, og disse pengene har hatt avgjørende betydning for at prosjektet vårt har lykkes.

 

God helse og velferd
Laksen er produsert med RAS-teknologi, under konstante og optimale vann- og temperaturforhold. Som ventet med denne produksjonsmetoden har vi ikke hatt lus eller sykdom, og vi har unngått både håndtering og behandling av laksen. En laks skjermet for slike plager kan bruke all sin energi på å vokse, noe som er av uvurderlig betydning for fiskens helse og velferd.

torsk, laks, landbasert oppdrett, havlandet, havlandet havbruk, fishfarming

Norges mest bærekraftige oppdrettslaks?
Havlandet har høyt fokus på sporbarhet, miljø og bærekraft og har med denne produksjonsmetoden full kontroll på utslipp. Alt slam blir filtrert ut og tørket. Produksjonen forhindrer rømming, og har dermed ikke negativ innvirkning på ville bestander.

I tillegg muliggjør anlegget maks fôrutnyttelse basert på laksens appetitt. Ved å studere brukt vann før filtrering ser en på mengde fôrrester i vannet om en fôrer for mye eller for lite. Fôrrester tyder på for mye høy fôring, mens fravær av fôrrester indikerer for lav foring. Nøyaktig og korrekt mengde fôr er viktig for biologien, økonomien og for miljøet.


Nybegynnerflaks? Langt derifra
Havlandet har en unik kompetanse på fisk og hele 20 års erfaring med landbasert oppdrett. Evnen til å lese og analysere fiskens biologiske data, se trender og tidlig gjøre de riktige justeringer for å styre utviklingen er ikke en evne som opparbeides over natten.

INC Gruppen er en industriklynge med en rekke bedrifter med bred kompetanse innen både vannbehandling, rør, elektro, mekanikk, logistikk med mer. Tilgang på erfarne folk med evne til å se både utfordringer og løsninger har vært helt avgjørende for suksessen. Å drifte et RAS-anlegg krever både teknisk og biologisk forståelse og innsikt.

Gode resultat har også stor sammenheng med tett og god oppfølging og samarbeid med fôrleverandør (Cargill) og veterinær (Akvavet). Det er gjort tilpasninger og skreddersøm av fôr og vannkvalitet underveis for å optimalisere produksjonen og laksens potensiale.

Hos oss er god fiskehelse
førsteprioritet i alt vi gjør!

Driftsleder i RAS anlegget,
Fredrik Grahl-Jacobsen.

Vi er umåtelig stolt over hvordan vil har lyktes med Havlandet sin laksepilot. Målet med prosjektet var å tilegne oss kunnskap om både laks og RAS teknologi, bygge erfaringer og dokumentere at vi kan innfri både biologiske og kommersielle forutsetninger. Den første produksjonen har gitt oss et solid læringsutbytte og en
fullstendig prosessforståelse av å drifte et RAS-anlegg.

– Daglig leder Havlandet RAS Pilot, Geir Johannessen