Levering av torskeyngel!

Når torsken er 2 gram leverer vi den fra verdens største yngelanlegg på Gaddholmen. Fisken som blir klekket i august leveres før jul og fisken som klekkes i februar leveres i sommerferien. For at dette skal gå riktig for seg blir fisken sendt fra karene, gjennom rørene og inn i tellemaskinen før de leveres til transporten. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene her. Nå skal yngelen til påvekst på 100 gram, før den går i merder i sjø og bli flott slaktefisk på rundt 4 kg. Mesteparten av denne fisken blir solgt utenlands til tradisjonelle viktige markeder i Syd Europa.

torsk, torskeyngel
2023-09-06T14:00:53+02:00
Gå til toppen