Det starter med at vi stryker fisken

Den første august startet vi prosessen som fører til at vi leverer torskeyngel i desember. Vi stryker fisken for å få tak i eggene til hoa og melke fra hannen. Dette blander vi sammen i sjøvann også er det bare å vente på at naturen setter i gang prosessene sine.

Hver stamtorsk har en chip som forteller litt om hvem de er. Slik kan vi hindre innavl og samtidig sikre at vi viderefører de egenskapene som vi setter pris på hos torsken vår. Den gyter den første august fordi vi har lurt den til å tro at det er vår.

I neste innlegg kan du lese om hva som skjer med de befruktede eggene i klekkeriet.

havlandet, torsk
2023-09-06T13:58:59+02:00
Gå til toppen