Røkting og fôring de første månedene.
Her er det høy kompleksitet, og timing av faktorene er kritisk. Mange faktorer må være på stell for at fisken skal vokse og ha det bra.

Hall 1

Hall 1 er startfôringsavdelingen her ved Havlandet. Det er virkelig hjertet i et marint yngelanlegg som produserer arter med små avkom. Her møtes alle ingrediensene fra alle avdelinger og alt skal spille sammen på rett måte for at små larver en dag skal bli til stor fin slaktefisk. For at startfôringen skal bli vellykket må vi ha mødre og fedre med god genetisk kvalitet. De må også ha fått godt fôr, slik at eggene er av rett kvalitet. Fisken må også ha fått rett temperatur, lys og ellers gode vilkår.

Når eggene klekker settes larvene, som er ca 1500 ganger mindre enn laks når den klekker, inn i kar tilpasset oppdrett av så små individer. Lys, temperatur, strøm, turbiditet må være gunstig. Vannet må behandles meget godt. Når plommesekken er brukt opp vil larvene kunne åpne munnen og spise levende fôr. Vi tilsetter da hjuldyr, eller også kalt rotatorier som vi dyrker frem ved bruk av egenproduserte alger og innkjøpt fôr tilpasset disse dyrene. Etter noen dager tilsetter vi også en saltkreps til karene med torskelarver.

Etter en måned vil larvene ha vokst seg så store at de kan begynne å spise tørrfôr. Pellet som da vil være 0,2 mm og Torskelarven er 0,003 gram. Ytterligere en måned senere vil Torsken være 0,1 gram, og kan kalle seg en fisk. Fisken har blitt flyttet over til påvekstavdeling og produksjonen er mer lik det vi finner hos arter som klekker som ferdig yngel, for eksempel laks, ørret eller rognkjeks.

Det ligger mye arbeid bak utviklingen av protokoller tilpasset den enkelte art. Kanskje er det denne avdelingen som ser uvirkelig små larver bli til store mengder fisk, som er aller mest givende i en marinfisk produksjon. Les videre når vi oppdaterer prosessene i hall 2 og forteller om hva som skjer videre herfra!

røkting, foring, fiskefisk, landbasert, oppdrett, havlandet, torsk
2023-09-06T14:00:26+02:00
Gå til toppen