Avlsarbeid til Havlandet stammen

De aller beste torskene blir utvalgt som stamfisk for produksjon av en ny generasjon. I løpet av 2 år blir stamfisken 5,5 kilo og de er klare til å legge egg. Vi valgte ut de 300 beste fiskene blant 7 millioner fisk når vi selekterte foreldrene til denne generasjonen.

Når stamfiskene er rundt 14 måneder er seleksjons-prosessen over. Da tar vi genprøver av hver fisk, samtidig som vi merker fisken slik at vi kan finne tilbake til hvilket individ prøvene stammer fra. Slik sikrer vi at vi krysser de rette individene med hverandre når vi nå lager familiene som utgjør 8. generasjon av Havlandet Stammen.

For å kunne måle på avlsmessig fremgang over tid holder vi stamfisken på samme miljøbetingelser fra generasjon til generasjon. Dette gjør vi helt fra den er yngel. Det er imidlertid viktig å være klar over at fremgang både skyldes fremgang innen genetikk og produksjons protokoller.

torsk, berggylte, laks, oppdrett, landbasert oppdrett
havlandet, torsk, landbasert oppdrett
2023-09-06T14:00:40+02:00
Gå til toppen